top of page

Mijn levensverhaal is zo uniek als dat van ieder ander en van de werken die ik maak. Ieder werk is een biografie in het klein. 

Zowel het aandachtig waarnemen in de ‘buitenwereld’, als het betrokken zijn op mijn innerlijke gewaarwordingen, vertaalt zich in mijn werk tot een gelaagde, droomachtige werkelijkheid. Soms worden de beelden concreet, maar meestal wekken ze meer een vermoeden dan dat ze iets prijsgeven.

 

Het steeds maar weer naderen van die laag waar de dingen voor zich spreken, waar vorm en kleur bevrucht worden, is zowel vreugdevol als spannend. Het zoeken zelf is de bron waar ik mijn inspiratie uit put, want ergens in dit zoeken vinden beeld en betekenis elkaar.

bottom of page